top of page
  • Фото автораgegure

Правила стрільби під час ведення бою

Адаптував, переклав та покращив @ddd_spetz

Загальні положення

Для успішного виконання завдань у бою необхідно:

- безперервно спостерігати за полем бою;

- уміло вести вогонь по цілях у різних умовах бойової обстановки як удень, так і вночі;

- спостерігати за результатами вогню і вміло його коригувати;

- стежити за витратою набоїв у бою і вживати заходів до своєчасного поповнення.

Спостереження за полем бою

Спостереження ведеться з метою своєчасного виявлення розташування і дій противника. Крім того, в бою необхідно спостерігати за сигналами і знаками командира і за результатами вогню. Якщо немає особливих вказівок командира, бійці ведуть спостереження в зазначеному їм секторі обстрілу. Вогонь по цілі, що рухається під кутом до напрямку стрільби, ведеться способом супроводу цілі або способом вичікування цілі.

При веденні вогню способом супроводу цілі автоматник (кулеметник), взявши необхідне випередження і переміщуючи автомат (кулемет) у бік руху цілі, в момент найбільш коректного наведення веде вогонь короткими або довгими чергами залежно від дальності стрільби та від швидкості руху цілі.

При веденні вогню способом вичікування цілі, автоматник (кулеметник) прицілюється в точку, обрану попереду цілі, і з підходом цілі до цієї точки на величину півтора-двох попереджень, міцно утримуючи автомат (кулемет), виконує довгу чергу. Потім, якщо ціль не буде вражена, вибирає попереду неї нову точку прицілювання, прицілюється і при підході цілі до неї на величину потрібного випередження виконує знову довгу чергу. Якщо під час стрільби з кулемета випередження взяте за допомогою цілика, вогонь відкривається під час суміщення рівної мушки із серединою цілі.

Про помічені на полі бою цілі необхідно негайно доповісти командиру і коректо вказати їх розташування. Ціль вказується усною доповіддю.

Доповідь має бути короткою, ясною і точною, наприклад: "Прямо - широкий кущ, ліворуч - кулемет"; "Орієнтир другий, вправо два пальці, під кущем - спостерігач".

Вибір цілі

Для автоматів (кулеметів) найхарактернішими є живі цілі - розрахунки кулеметів і гармат, групи стрільців або окремі цілі, які ведуть вогонь із різних положень, а також жива сила на автомобілях, мотоциклах, або вантажівках. Цілі на полі бою можуть бути нерухомими, такими, що з'являються на короткий час, і рухомими.

Автоматник (кулеметник) у бою веде вогонь, як правило, у складі відділення або взводу, знищуючи цілі, зазначені йому командиром. Отже, він повинен уважно слухати і точно виконувати всі команди командира.

Вибір прицілу, точки прицілювання і цілика

Для вибору прицілу, точки прицілювання і цілика необхідно визначити дальність до цілі і врахувати зовнішні умови, які можуть вплинути на дальність і напрямок польоту кулі. Приціл, цілик і точку прицілювання вибирають із таким розрахунком, щоб під час стрільби середня траєкторія проходила посередині цілі.

Дальність до цілей визначається окоміром. Водночас дальність до цілей і місцевих предметів визначають за відрізками місцевості, які добре запам'яталися в зоровій пам'яті, за ступенем видимості та уявною величиною цілей (предметів), а також шляхом поєднання обох способів.

Під час визначення дальності за відрізками місцевості необхідно будь-яку звичну дальність, яка міцно закріпилась в зоровій пам'яті (наприклад, відрізок 100, 200 або 300 м), подумки відкладати від себе до предмета (цілі).

Під час визначення дальності за ступенем видимості та уявною величиною предметів (цілей) необхідно порівняти видиму величину цілі з закарбованими в пам'яті видимими розмірами цієї цілі на певних відстанях.

Якщо ціль виявлено поблизу орієнтира або місцевого предмета, дальність до якого відома, то під час визначення дальності до цілі необхідно на око враховувати її віддалення від орієнтира.

Під час визначення дальності окоміром необхідно враховувати таке:

- уявна величина одного і того ж відрізка місцевості з віддаленням його від автоматника або кулеметника поступово скорочується;

- яри, улоговини, річки, що перетинають напрямок на місцевий предмет або мету, зменшують дальність;

- дрібні предмети (кущі, каміння, окремі фігури) здаються далі, ніж великі предмети, які знаходяться на тій самій відстані (ліс, гора, колона військ);

- одноколірне, одноманітне тло місцевості (луг, сніг, рілля) виділяє і нібито наближає предмети, які знаходяться на ньому, якщо вони інакше забарвлені, а строкате, різноманітне тло місцевості, навпаки, маскує і нібито віддаляє предмети, які знаходяться на ньому;

- у похмурий день, у дощ, у сутінки, у туман дальності здаються збільшеними, а у світлий, сонячний день, навпаки, - зменшеними;

- у гірській місцевості видимі предмети ніби наближаються.

Значне відхилення зовнішніх умов від табличних (нормальних) змінює дальність польоту кулі або відхиляє її в бік від напрямку (площини) стрільби. За табличні умови стрільби приймають: температуру повітря +15° С, відсутність вітру і перевищення місцевості над рівнем моря, кут місця цілі не більше 15°.

Відхилення температури повітря від табличної (+15° С) викликає зміну дальності польоту кулі, збільшуючи її під час стрільби в літніх умовах і зменшуючи взимку. Дальність польоту кулі під час стрільби взимку (в умовах низьких температур) на відстані понад 400 м зменшується на значну величину (50-100 м), тому необхідно за температури повітря вище за -25ºС точку прицілювання обирати на верхньому краю цілі, а за температури повітря нижче за -25°С збільшувати приціл на одну поділку.

Поправки в установку прицілу на перевищення місцевості над рівнем моря і на кут місця цілі враховуються тільки під час стрільби в горах, якщо відстань до цілі понад 400 м.

Бічний вітер чинить значний вплив на політ кулі, відхиляючи її в бік. Величина відхилення кулі залежить від швидкості та напрямку бокового вітру і дальності до цілі. Що сильніший бічний вітер, що ближчий до 90° кут, під яким він дме, і що далі від цілі, то на більшу величину відхилиться куля в бік від напрямку стрільби. У зв'язку з цим необхідно вносити поправку на бічний вітер. Вона враховується під час "стрільби з автомата виносом точки прицілювання у фігурах цілі або метрах, під час стрільби з кулемета - установкою цілика в тисячних. Якщо в бою обстановка не дає змоги вносити поправку в цілик, то поправка на бічний вітер під час стрільби з кулемета враховується виносом точки прицілювання. Поправка на бічний вітер береться в той бік, звідки дме вітер. Так, за вітру зліва точку прицілювання виносять ліворуч, за вітру праворуч - праворуч.

Величини поправок на бічний помірний вітер (швидкість 4 м/сек) у метрах, фігурах людини та поділках цілика наводяться в такій таблиці:

Табличні поправки за сильного вітру (швидкість 8 м/сек) необхідно збільшити вдвічі, а за слабкого вітру (швидкість 2 м/сек) - зменшити вдвічі. У разі вітру, що дме під гострим кутом до площини стрільби, поправку брати вдвічі меншу, ніж у разі вітру, що дме під кутом 90°.

Вибір моменту для відкриття вогню

Момент для відкриття вогню визначається командою командира "Вогонь", а при самостійному веденні вогню - залежно від обстановки і положення цілі.

Найвигідніші моменти для відкриття вогню:

- коли ціль можна вразити раптово з близької відстані;

- коли ціль добре видно;

- коли ціль скупчується, підставляє фланг або піднімається на повний зріст;

- під час руху транспорту, коли швидкість транспорту найменша.

Раптовий вогневий напад на противника (особливо з флангу) справляє на нього приголомшливу дію і завдає йому найбільшої поразки.

Ведення вогню, спостереження за його результатами та коригування

Під час ведення вогню автоматник (кулеметник) повинен уважно спостерігати за результатами свого вогню і коригувати його.

Спостереження за результатами свого вогню ведеться за рикошетами, за поведінкою противника і за зміною ландшафту.

Коригування вогню проводиться зміною положення точки прицілювання за висотою і бічним напрямком або зміною установки прицілу і цілика. Точка прицілювання виноситься на величину відхилення рикошетів або трас у бік, протилежний їхньому відхиленню від цілі. Якщо відхилення куль від цілі за дальністю перевищує 100 м, то необхідно змінити установку прицілу на одну поділку.

Винесення точки прицілювання під час коригування вогню

Ознаками, що вказують на позитивний результат свого вогню, можуть служити: втрати противника, перехід його від перебіжок до переповзання, розчленовування і розгортання колон, ослаблення або припинення вогню противника, або відхід його.

Стрільба по нерухомих і з'являються цілям

Поодиноку ясно видиму ціль необхідно обстрілювати короткими або довгими чергами залежно від важливості цілі, її розмірів і дальності до неї. Чим небезпечніша або чим далі ціль, тим довшою має бути черга. Вогонь ведеться доти, доки ціль не буде знищена або не сховається.

Для ураження цілі, що з'являється, необхідно, помітивши місце її появи, швидко підготуватися до стрільби і відкрити вогонь. Швидкість відкриття вогню має вирішальне значення для ураження цілі.

Під час стрільби по цілі, що неодноразово з'являється, слід мати на увазі, що вона може з'явитися і в новому місці, тому ураження її залежатиме від уважності під час спостереження, швидкості підготовки до стрільби та відкриття вогню.

Ціль, що з'являється, необхідно вражати чергами, які швидко йдуть одна за одною.

Групову ціль, що складається з окремих, чітко видимих фігур, обстрілювати чергами, послідовно корегуючи вогонь з однієї фігури на іншу.

Широку ціль, що складається з неясно видимих фігур або замасковану, і поодиноку замасковану ціль, обстрілювати з розсіюванням куль по фронту цілі або з послідовним перенесенням точки прицілювання від одного флангу цілі до іншого.

Стрільбу по атакуючій живій силі противника на дальності від 200 м і ближче вести довгими чергами з розсіюванням куль по фронту цілі.

Розсіювання куль по фронту при стрільбі досягається кутовим переміщенням автомата (кулемета) по горизонту. Швидкість кутового переміщення автомата (кулемета) під час стрільби з розсіюванням куль по фронту цілі залежить від дальності стрільби і необхідної щільності вогню. Водночас щільність вогню у всіх випадках має бути не менше двох куль на кожен метр фронту цілі.

3 045 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі
bottom of page