top of page
 • Фото автораgegure

Посібник Рейнджера, частина 1 - Основні засадиЗагальні тези.

Ефективне керівництво - найважливіший елемент бойової міці. Саме ефективне керівництво визначає ціль і напрямок бойових дій, а також мотивацію і бойовий дух підрозділу в бою. Командир має визначити той рівень, за якого маневреність, вогнева міць і захищеність підрозділу будуть максимальними, забезпечити ефективний баланс цих чинників і вирішити, як їх застосувати проти ворога.


Принципи посібника.
 1. БУТИ:

 • Технічно і тактично освіченим, здатним виконати будь-яке завдання на тому високому рівні, який потрібен при виконанні бойових завдань.

 • Володіти такими професійними рисами характеру, як хоробрість, відповідальність, відвертість, компетентність і чесність.

2. ЗНАТИ:

 • Чотири основні принципи ефективного керівництва і те, як вони впливають один на одного - це управління, командир, обстановка і зв'язок.

 • Себе і свій внутрішній стан, сильні та слабкі сторони свого характеру, свої знання та навички. Постійно розвивай свої сильні сторони і працюй над подоланням недоліків.

 • Своїх солдат. Спостерігай за їхнім станом, готуй їх до труднощів і страждань на полі бою, розумій їхні фізичні потреби і зміцнюй їхню дисципліну.

3. РОБИТИ:

 • Брати на себе відповідальність за свої дії - командир повинен розвивати ініціативність, бути спритним і використовувати всі можливості в бою, які приведуть до перемоги. Визнавай критику і виправляй свої помилки.

 • Приймати правильні та своєчасні рішення - швидко оцінюй ситуацію і ухвалюй правильні рішення. Збирай необхідну інформацію, вчасно ухвалюй рішення, щоб дати солдатам час на їх виконання, зважай на коротко- і довгострокові наслідки свого рішення.

 • Подавати приклад - будь прикладом для наслідування для своїх солдатів. Висувай високі, але досяжні вимоги, будь готовий зробити те, що ти сам вимагаєш від своїх підлеглих, розділяй разом з ними небезпеки і поневіряння.

 • Інформувати своїх підлеглих - інформування підлеглих допомагає їм ухвалювати рішення і виконувати завдання відповідно до твого задуму, зміцнює ініціативу, посилює командну роботу і піднімає моральний дух.

 • Розвивати в підлеглих почуття відповідальності - навчай і розвивай підлеглих, став їх перед вибором. Делегування демонструє підлеглим твою довіру до них і робить їх більш відповідальними.

 • Забезпечити розуміння, контроль і виконання бойового завдання - солдати повинні розуміти, що ти від них очікуєш, що ти хочеш виконати, які вимоги до виконання завдання і до якого терміну воно має бути виконане.

 • Формувати команду - готуй і навчай особовий склад (зокрема й суміжним спеціальностям) доти, доки ти не матимеш повної впевненості у високих тактичних і технічних здібностях групи. Розвивай командний дух, що дає можливість людям впевнено йти в бій.

 • Застосовувати свій підрозділ відповідно до його можливостей - знай здібності та межі можливостей свого підрозділу. Як керівник, ти відповідаєш за визначення обох цих факторів і застосування свого підрозділу відповідно до них.

Обов'язки та відповідальність

Для виконання всіх поставлених завдань, кожен військовослужбовець підрозділу повинен добре виконувати свою роботу. Кожен солдат повинен виконувати свої обов'язки, нести відповідальність за їхнє виконання і бути частиною команди.


Командир взводу (PL)

Несе відповідальність за все, що підрозділ робить або не робить. Це включає тактичне використання, підготовку, адміністративне забезпечення, управління особовим складом і постачання. Командир взводу керує цими процесами шляхом планування, ухваленням своєчасних рішень, віддачею наказів, постановкою завдань і контролем над діяльністю всього підрозділу. Він повинен знати своїх підлеглих, і порядок застосування озброєння свого підрозділу. Командир взводу також відповідає за розміщення та порядок застосування всієї штатної та/або приданої групової зброї та зброї підтримки.


Командир взвода:


 • Розподіляє час, використовуючи метод зворотного планування. Оцінює час, необхідний для виконання завдання, пересування до цілі, а також для планування і підготовки до операції.

 • Бере на себе ініціативу у виконанні завдання за відсутності наказів. Інформує вище керівництво, використовуючи періодичні доповіді про обстановку (SITREP).

 • Здійснює планування за допомогою взводного сержанта (PSG), командирів відділень та інших ключових командирів (командирів груп, доданих підрозділів тощо).

 • Контролює обстановку шляхом взаємодії з сусідніми патрулями і вищим керівництвом; контролює підготовку, віддає попередні розпорядження (FRAGO) і виконує поставлене завдання.

 • Запитує у вищого керівництва додаткові засоби підтримки для свого патруля, якщо це необхідно для виконання завдання.

 • Допомагає взводному сержанту і спрямовує його під час планування і координації бойового забезпечення патруля (CSS) і підготовки процедури евакуації поранених (CASEVAC).

 • На етапі планування від взводного сержанта і командирів відділень отримує звіти про поточний стан підрозділу.

 • Переглядає вимоги до патруля відповідно до тактичного плану дій.

 • Перевіряє чергування, виправляє помилкові дії, проводить перевірки.

 • Під час виконання завдання розташовується в такому місці, звідки він може керувати діями всього підрозділу і впливати на виконання найбільш важливих завдань; зазвичай це місце докладання основних зусиль підрозділу.

 • Керує підрозділом через своїх командирів відділень, враховуючи наміри і задуми вищого командування на два рівні вище.

 • Проводить навчальні заняття з особовим складом.

Взводний сержант (PSG)

Є старшим сержантом підрозділу під час патрулювання і другою людиною у взводі в праві віддачі наказів. Допомагає і дає рекомендації командиру патруля, керує підрозділом за відсутності командира. Під час патрулювання відповідає за адміністративне забезпечення, постачання та обслуговування. Готує пункт 4 бойового наказу патруля (OPORD). (4 пункт відповідає за логістику прим.пер.)


Обов'язки взводного сержанта:

 • Організовує командний пункт патруля і керує ним згідно зі стандартним порядком дій підрозділу (SOP), вимогами командира патруля і факторами METT-TC.

 • Отримує запити від командирів відділень на поповнення запасів їжі, води та боєприпасів. З метою їх поповнення працює з першим сержантом роти або її начальником штабу. Визначає способи поповнення запасів і доставки пошти.

 • Направляє медика патруля і групи носильників для евакуації поранених у тил.

 • Стежить за станом особового складу патруля, узагальнює і передає звіти про втрати (форми DA 1155 і 1156), приймає і вводить у курс справи поповнення.

 • Стежить за моральним станом, дисципліною і здоров'ям особового складу патруля.

 • Спостерігає за тактичними групами патруля:

-Рекогносцирувальними групами;

-Групами охорони під час відходу;

-Группами забезпечення під час рейдів або атак;

-Патрулями охорони під час нічних атак.

 • Координує і контролює операції з постачання патруля, що проводяться ротою.

 • Розподіляє запаси відповідно до вказівок командира підрозділу.

 • Розподіляє боєприпаси, інші запаси і вантажі порівну і належним чином (найважливіше завдання під час закріплення на зайнятому рубежі і реорганізації).

 • Забезпечує повне і належне виконання плану евакуації поранених.

 • Забезпечує своєчасну підготовку патруля до виконання своїх завдань відповідно до плану-графіка командира взводу.

Наступний контрольний список описує обов'язки та відповідальність взводного сержанта під час певних дій:

A. Дії взводного сержанта під час руху та зупинок:

 • Вживає заходів, необхідних для полегшення пересування.

 • Командує тильною охороною під час пересування.

 • Виставляє охорону, контролює і керує нею під час зупинок.

 • Уточнює місце розташування підрозділу.

 • Виконує додаткові завдання на вимогу командира патруля і допомагає йому будь-яким способом; приділяє особливу увагу охороні та управлінню патрулем.

B. Дії взводного сержанта на небезпечних ділянках:

 • Виділяє ближню охорону (зазвичай проводиться замикаючим відділенням або групою).

 • Перевіряє наявність особового складу патруля.

C. Дії взводного сержанта в районі проведення операції:

Objective Rally Point (ORP), що дослівно можна перекласти як "Пункт збору поблизу цілі (об'єкта) операції". Далі в книзі використовується термін "Пункт збору і спостереження", ПСН.
 • Надає допомогу командиру підрозділу під час заняття особовим складом пункту збору і спостереження (ORP).

 • Виставляє охорону, контролює і керує нею в ORP.

 • Керує остаточною підготовкою озброєння і спорядження в ORP відповідно до вказівок командира патруля.

 • Допомагає командиру патруля в управлінні патрулем і його охороною.

 • Контролює реорганізацію і перерозподіл зброї та спорядження. Перевіряє наявність особового складу, стежить за його станом, включно з убитими і пораненими.

 • Виконує додаткові завдання, визначені командиром взводу і доповідає йому про стан справ.

D. Дії взводного сержанта в патрульній базі:


 • Надає допомогу командиру підрозділу під час заняття патрульної бази.

 • Допомагає у створенні та уточненні периметра бази.

 • Виділяє охорону патрульної бази.

 • Стежить за дотриманням звукомаскування, зводячи до мінімуму пересування і шум.

 • Встановлює заходи маскування і контролює їх дотримання.

 • Призначає особовому складу сектори ведення вогню.

 • Забезпечує підтримання спорядження та озброєння, а також людей, що залишилися в базі, у високому ступені бойової готовності.

 • Контролює запаси їжі, води, боєприпасів та їх розподіл.

 • Встановлює пріоритети в роботі та забезпечує їх виконання:

- Порядок охорони. Забезпечує установку групової зброї взводу у відповідних секторах ведення вогню;

- Графік обслуговування;

- Порядок підтримання санітарії та гігієни;

- Графік приймання їжі;

- План забезпечення водою;

- Порядок відпочинку особового складу.


 • Виконує додаткові завдання, визначені командиром взводу, і допомагає йому будь-яким способом.


2 981 перегляд0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page