top of page
 • Фото автораgegure

Військовий процес прийняття рішення (MDMP- Military decision making process)

Автор: Academic

MDMP – це структурований підхід до вирішення військових завдань, який використовується у Збройних Силах багатьох країн, зокрема в Україні для аналізу ситуацій та планування операцій. Цей процес допомагає командирам і їхнім підлеглим ухвалювати обґрунтовані та обдумані рішення в умовах невизначеності та стресу бойової обстановки.

Процес відповідає за спільне та паралельне планування, при якому вище розташований командний штаб постійно звертається до отримання даних і неперервно обмінюється інформацією стосовно майбутніх операцій з підлеглими одиницями, взаємодіючими компонентами та підрозділами. Ці організаційні частини надають підтримку в процесі планування бойових дій, видачі наказів та використанні інших засобів.

Військовий процес прийняття рішення

(MDMP)

I. Receipt of mission;

II. Mission analysis;

III. COA Development;

IV. COA Analysis;

V. COA Comparison;

VI. COA Approval;

VII. Orders production (OPLAN/OPORD)


1. Отримання завдання;

2. Аналіз завдання;

3. Розробка варіантів дій;

4. Аналіз варіантів дій;

5. Порівняння варіантів дій

6. Вибір та затвердження найкращого варіанту дій;

7. Розробка плану операції (операційного плану) або операційного приказу.

1. Отримання завдання.

(Receipt of mission) – командир аналізує поточну обстановку, збираючи інформацію про ворожі дії, місцевість, погодні умови, наявні ресурси та інше. Важливо зрозуміти всі аспекти ситуації перед тим, як приймати рішення.

Метою цього етапу є:

 • збір всіх учасників процесу планування;

 • визначення кількості наявного часу для планування та підготовки;

 • ознайомлення з попередньою інформацією;

 • підготовка та віддання попереднього наказу.

На даному етапі командир здійснює:

 • початкові вказівки;

 • початковий розподіл часу.

2. Аналіз завдання.

(Mission analysis) – на основі отриманого завдання визначаються попередні розпорядження.

Розвідка поле боя (IPB), це системний підхід до оцінки противника:

 • оцінка оточуючого середовища;

 • оцінка впливу середовища на поле бою;

 • оцінка сил противника;

 • визначення варіантів дій противника.

На даному етапі командир:

 • формулює завдання;

 • доводить початковий замисел;

 • здійснює початкові вказівки з планування;

 • доводить початкові CCIR (Commander`s Critical Information Requirements – потреби (вимоги) командира щодо критичної інформації) і EEFI (Essential Elements of Friendly Information – важливі елементи дружньої інформації);

 • робить прогнози.

3. Розробка варіантів дій (COAs – варіанти бойових дій) – після аналізу завдання, командир розглядає можливі варіанти дій, генерує різні сценарії, враховуючи ризики та імовірні сценарії кожного з них.

 • Створення альтернатив: Командир розробляє різні варіанти дій, які можуть призвести до досягнення поставлених цілей. Кожен варіант дій представляє собою різну послідовність дій та стратегію.

 • Розгляд можливих варіантів: Кожен з альтернативних варіантів дій аналізується з урахуванням переваг та недоліків, ризиків та можливих наслідків. Враховуються ресурси, доступні для виконання плану.

4. Аналіз варіантів дій (COA Analysis) – командир аналізує кожний із сценаріїв, визначаючи їхні переваги та недоліки. Враховуються фактори, які можуть вплинути на успішність реалізації кожного плану. Іншими словами – це військове моделювання операції, в ході якої дві сторони, використовуючи встановлені правила, дані, процедури, спрямовують зусилля на відтворення і відображення реальних або уявних ситуацій.

 • Аналіз ризиків: Кожен з варіантів оцінюється на предмет можливих ризиків та уразливостей. Розглядаються шанси успіху і можливі проблеми, які можуть виникнути в ході реалізації кожного плану.

 • Вибір оптимального варіанту: Після аналізу всіх варіантів дій, командир обирає той, який виглядає найбільш ефективним та відповідає критеріям успіху.

5. Порівняння варіантів дій (COA Comparison) – після аналізу варіантів дій командир обирає оптимальний варіант дій, який найбільш відповідає меті операції та ситуації в цілому.

Даний етап може проводитися за допомогою гри.


Способи проведення військової гри:

 • за квадратами

 • за рубежами реагування

 • за шляхами підступу


6. Вибір і затвердження найкращого варіанту дій (COA Approval) – обраний варіант дій деталізується в план, який включає послідовність кроків, розподіл завдань між підрозділами та ресурсами, часові рамки та інші важливі деталі.

На цьому етапі:

 • командир обирає варіант дій, який має найбільшу кількість переваг;

 • якщо командир модифікує або надає новий варіант дій, то штаб зобов'язаний проаналізувати його;

 • якщо командир відкидає варіант дій, то штаб приступає до виконання аналізу завдання;

 • командир вирішує, що він повинен роз'яснити і дати додаткові вказівки по плануванню.

7. Розробка операційного плану (OPLAN) чи операційного наказу (OPORD)

Віддаючи наказ, командир і штаб мають бути впевнені, що одержувачі наказу розуміють:

 • що і чому вони повинні робити;

 • коли;

 • які ресурси доступні;

 • наказ для усіх, кого стосується, повинен бути відданий вчасно.

8 579 переглядів1 коментар

Останні пости

Дивитися всі

1 Comment


Вітаю. Єдне, що ви забули вказати - це рівень планування MDMP, а саме батальйон, полк, бригада, загін і вище. Нижче батальйону (рота, взвод, відділення, екіпаж, розрахунок) застосовують схожі, але трішки інші TLP (Troop Leading Procedures).

Like
bottom of page