top of page
  • Фото автораgegure

Взаємодія з агентурними джерелами в тилу противника

Адаптував, переклав та покращив @ddd_spetz

Найуспішніше малі групи спеціального призначення можуть виконувати розвідувальні завдання у взаємодії з агентурою. Із цією метою в розвідувальному управлінні фронту відпрацьовують взаємодію груп спеціального призначення із діючою агентурою на території розвідуваної країни (у тилу противника), а також виділяють розвідників агентурної розвідки для зарахування до складу групи. Під час виконання бойових завдань група широко використовує прийоми і способи спеціальної агентурної розвідки.


Під час організації взаємодії з агентурою має бути передбачено:

· використання можливостей агентурної розвідки для добування розвідувальних відомостей і проведення спеціальних заходів в інтересах групи.

· взаємна допомога в проведенні агентурних спеціальних заходів, підтримці агентурного зв'язку, підборі майданчиків десантування (прийомі вантажів) і маршрутів для виведення розвідників у тил противника.

· надання допомоги з'єднанню спеціального призначення в забезпеченні документами і матеріалами для легендування розвідників, а також у здійсненні виведення групи через державний кордон (лінію фронту).

· взаємний обмін відомостями про противника і наведення підрозділу на об'єкти розвідки.

· взаємна перевірка здобутих розвідувальних відомостей надання сприяння в матеріальному і технічному забезпеченні групі та їхньому конспіративному укритті.


Зв'язок між розвідниками агентурної розвідки і розвідувальним підрозділом здійснюється тільки з санкції начальника розвідки фронту (військового округу). Зв'язок з агентурними джерелами в тилу противника може бути особистий і безособовий.


Особистий зв'язок здійснюється шляхом особистого спілкування розвідників агентурної розвідки з командиром підрозділу з метою вирішення завдань розвідки. Він здійснюється з дотриманням заходів конспірації за заздалегідь розробленими умовами.


Переваги особистого зв'язку:

· можливість особистого впливу.

· можливість більш детально обговорити і роз'яснити завдання, способи його виконання, а також отримати додаткову інформацію щодо виконаного завдання.

· можливість виявити й уточнити зміни в становищі розвідника (агента), його можливості.

· можливість вивчення і перевірки залучених (завербованих) представників.


Недоліки особистого зв'язку:

· уразливість, підвищені вимоги до дотримання заходів конспірації, безпеки та організації проведення.

· невисока оперативність.


Основними формами особистого агентурного зв'язку є:

· чергова зустріч.

· екстрена зустріч.

· контрольна зустріч.

· "випадкова" зустріч.

· зустріч за умовами явки.


Чергова зустріч

Зустріч, яку проводить командир групи спеціального призначення із розвідником (агентом) під час поточної планової роботи. Умови кожної наступної зустрічі командир розробляє завчасно і повідомляє розвіднику (агенту) на поточній зустрічі.

Умови чергової зустрічі включають:

· мету зустрічі.

· місце зустрічі.

· час.

· легенду зустрічі.

· дії розвідника (агента).

· сигнал небезпеки.

· умови запасної зустрічі.


Екстрена зустріч

Позачергова зустріч, яку призначають у разі необхідності термінового особистого контакту між командиром підрозділу спеціального призначення і розвідником (агентом), що перебуває на зв'язку. Умови екстреної зустрічі, як правило, містять ті самі елементи, що й чергова зустріч. Додатково вводяться сигнали виклику на екстрену зустріч. Може розроблятися і сигнал підтвердження приймання сигналу виклику на зустріч. Сигнал виклику на екстрену зустріч може бути у вигляді графічного або предметного сигналу, поставленого в обумовленому місці, також може бути переданий по радіо або поштою. Для забезпечення надійності виклику розвідника, за можливості, його слід дублювати іншими каналами зв'язку.


Контрольна зустріч

Призначена для візуального контакту двох розвідників (агентів) з метою контролю. Умови контрольної зустрічі містять ті самі елементи, що й чергова зустріч. Контрольна зустріч може перейти в чергову.


"Випадкова зустріч"

Зустріч планується і здійснюється командиром групи таким чином, щоб розвідник (агент) сприйняв її як випадкову. Вона може проводитися з метою:

· відновлення зв'язку, якщо інші форми загублені або недоцільні (не підходять за місцем або часом).

· проведення екстреної зустрічі.

· вивчення і перевірки благонадійності залучених (завербованих) осіб.


Зустріч за умовами явки (або явка)

Зустріч, що проводиться з метою встановлення особистого контакту двох співробітників розвідки, які не знають один одного в обличчя.

Призначення явки:

· для встановлення особистого контакту командира підрозділу з переданим йому на зв'язок командиром агентурної групи або окремим розвідником (агентом) агентурної розвідки.

· для відновлення зв'язку, коли всі інші канали зв'язку порушені.


За часом дії явка може бути безстроковою або вводитися в дію за сигналом (викликом).

Безстрокова явка вступає в дію відразу ж після порушення всіх інших форм агентурного зв'язку з розвідником (агентом). У цьому разі розвідник (агент) виходить за умовами безстрокової явки на зустріч доти, доки зв'язок не буде відновлено.


Порядок роботи командира малого підрозділу спеціального призначення під час організації зустрічі:

· з'ясувати завдання (з ким, з якою метою має проводитися зустріч).

· визначити район проведення зустрічі.

· вивчити оперативну обстановку в районі.

· підібрати на місцевості місце зустрічі.

· підібрати маршрут виходу на зустріч і відходу з неї. Вибрати додаткові маршрути з метою виявлення можливого зовнішнього спостереження.

· розробити умови зустрічі.

· довести умови зустрічі до розвідника (агента).

· розробити план проведення зустрічі.

· провести зустріч.


Безособовий агентурний зв'язок

Зв'язок, що здійснюється без безпосереднього особистого спілкування і контактів між співробітниками розвідки.


Переваги безособового зв'язку:

· конспіративність і безпека роботи, оскільки він дає змогу підтримувати зв'язок без особистих контактів.

· дає можливість здійснювати зв'язок між різними категоріями співробітників розвідки, незалежно від їхнього суспільного становища, особистих особливостей і навіть знання мови противника.


Формами безособового зв'язку є:

· зв'язок через схованки.

· радіозв'язок.

· зв'язок із використанням пошти, телефону, інтернету та преси.


У бойовій роботі підрозділів спеціального призначення важливу роль, в основному, відіграватиме зв'язок через схованки. Вони також знайдуть застосування для закладання і зберігання матеріально-технічних засобів (радіостанцій, продовольства, грошей, зброї та боєприпасів ).


Зв'язок через схованки

Схованкою називається обумовлене, а за необхідності, заздалегідь обладнане місце або предмет, призначений для передачі, потайного зберігання або транспортування матеріалу.


За призначенням схованки поділяються:

· для зв'язку.

· для зберігання.

· для транспортування.

Залежно від місця знаходження схованки поділяються на:

· стаціонарні.

· переносні.

· рухомі.


Стаціонарні схованки - це природні або спеціально обладнані схованки на місцевості або в місцевих предметах, які використовуються для передавання або зберігання матеріалів. Вони можуть бути:

· великогабаритні, для зберігання або передачі радіостанції, електроживлення, зброї, які, як правило, обладнуються в землі або зручних місцях будівель.

· малогабаритні, обладнуються для передачі або зберігання документів або валюти. Вони обладнуються в місцевих предметах.


Переносні схованки - це місця в предметах, які призначені для передачі, потайного зберігання або транспортування матеріалів. Для виготовлення переносної схованки використовують різні предмети, знаходження яких у агентурного працівника не викликає підозри (авторучка, запальничка, записна книжка тощо). Різновидом переносних схованок є схованки кинуті, тобто такі, що залишаються (кидаються) на місцевості в заздалегідь обумовленому місці. Вони не повинні виділятися серед навколишніх предметів, але мати відмінні ознаки, за якими їх можна знайти. Прикладом таких схованок можуть бути: цегла, шматок цементу, кістка, або коробка.


Рухомі схованки - це потаємні місця в залізничному, автомобільному, річковому та іншому транспорті, що використовуються для перевезення і передачі матеріалів. Матеріал у таку схованку може бути вкладений у пункті відправлення, у проміжному пункті маршруту, а вилучений в іншому пункті.


Вимоги, що висуваються до схованки:

· він має бути надійним і гарантувати збереження вкладеного матеріалу.

· забезпечувати безпеку користування, не перебувати поблизу об'єктів, що охороняються, і режимних об'єктів.

· забезпечувати приховане від сторонніх очей вкладення або вилучення матеріалу.

· повинен забезпечувати можливість простого і точного його орієнтування.

· дати можливість користуватися в будь-яку пору року.

· дати можливість користуватися при будь-якій зміні оперативної обстановки.


Для організації зв'язку через схованку командир групи спеціального призначення повинен:

· з'ясувати завдання (в якому районі або для яких цілей підбирається схованка).

· вивчити оперативну обстановку в районі схованки.

· підібрати, а за необхідності обладнати місце схованки.

· здійснити прив'язку схованки до місцевості.

· підібрати місця постановки сигналів про вкладення, вилучення та небезпеку, визначити характер сигналів.

· розробити маршрут руху до схованки та відходу від неї.

· зробити опис схованки; - довести цей опис до особи, яка має вилучити матеріал

· вести схованку в дію.

1 024 перегляди0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

ECHELON

bottom of page